Home Feedback Contents Search

Informace
Informace Software Hardware Prerzentace

 

 

 

  Novinky v projektu

       Projekt byl již dokončen. Prošel kosmetickými úpravami a funguje bez problémů. Plugin byl původně programován pro WinAmp 2.91. V této verzi WinAmpu však nebyl volán pravidelně a docházelo tedy k časovému posunu mezi jednotlivými cykly, což se projevilo nejvíce například u algoritmu na rozeznávání rytmu. Také při spouštění funkce Line-In byly data do pluginu předávána cca o 0,5 s později, nešlo tedy program použít na živou hudbu či hudbu z jiného zařízení. Tyto problémy však zmizeli  při použití WinAmpu verze 5.

- doplnění k popisu zde

- navazující projekt http://projekt.cvut.org/

- !!! Unikátní program pro ovládání profesionální techniky přes DMX512 nyní ve verzi, která používá první kanály pro ovládání LPT portem. Nastaveni LPT portu je mozne v souboru config.dat. Používá se prvních 5 z 8 zásuvek, kde k sepnuití zásuvky dojde vždy při překročení 50%. MusVis15_lpt.zip Webová stránka programu: http://dmx512.svetla.org/ (Aktualizováno 2.5.2008)


 
Účel projektu
    

         Účelem tohoto projektu bylo využití počítače k ovládání světelných efektů, které jsou provozovány jako doplnění scény při hraní hudby různých  žánrů. Tyto světelné efekty byly brány jako samostatné objekty, které mohou i samy reagovat na právě puštěnou hudbu. Na počítači by se tedy pouze předprogramoval určitý sled ve kterém by byly jednotlivé efekty pouštěny. Teprve později vzniknul nápad, spouštět tyto efekty přímo pomocí signálu generovaného hudbou.


 
Úvod do problematiky
 

            Hlavními body při realizaci projektu bylo zkonstruovat přípravek, který by signálem z PC spínal zařízení napájené síťovým napětím 230 V, a vytvořit program, který by dokázal vhodným způsobem tento přípravek ovládat. Jako nejjednodušší připojení přípravku s PC se jevil paralelní port, neboť má 8 nezávislých výstupů, což pro daný účel vyhovovalo. Program byl vytvářen v prostředí programovacího jazyka Delphi 7,  který vyhovoval jako vhodný pro přímou práci s výstupem paralelního portu v prostředí Windows a současně i pro vytvoření pluginu pro přehrávač WinAmp.  Program WinAmp umožňuje přehrání širokého množství různých formátů a zároveň je i jednoduše rozšiřitelný pomocí tzv. pluginů, čímž velmi usnadnil práci s přímým ovládáním světel pomocí hudebního signálu.

 

 

 

 

Web Changes

This is where we'll announce the most recent additions to our web site. If you've visited us before and want to know what's changed, take a look here first.

 

 

Recent Media Coverage of MASTER Akustik

Title, Publication, Date
Title, Publication, Date
Title, Publication, Date
 

 

Send mail to nuslj1@post.cz with questions or comments about this web site.
Last modified: dubna 18, 2005