36PZ - E. Měření SCSI

Vypracovali: Bedřich Lacina, Ondřej Kašpar, Petr Šitych, Jaroslav Nušl
Datum: 26. 4. 2004
Cvičení: Středa 11:00

 

Zadání

Cílem tohoto měření je realizovat  čtyři typy úloh. Jedna se o základní seznámení se s SCSI, identifikovat jednotlivá zařízení, formátovat jedno vybrané zařízení (jedná se o pásku) a na toto zařízení zapsat posloupnost čísel. Jedná se o následující úlohy:

Podrobný rozpis zadání:

1.  Sledování sběrnice

Zapněte sledování sběrnice a zkopírujte krátký textový soubor pomocí příkazu copy. Sledujte průběhy na sběrnici - všimněte si jednotlivých fází a srovnejte je s pravidly komunikace definovanými normou. Mezi příkazy zápisu (write) nalezněte ten, který zapisuje na disk obsah souboru a tuto část komunikace uveďte do protokolu (společně s kopírovaným souborem v textové podobě a jeho výpisem v šesnáctkové soustavě); označte kopírovaná data. Jednotlivé fáze komunikace patřičně okomentujte.

2. Identifikace zařízení

V módu INITIATOR zasílejte postupně jednotlivým zařízením na sběrnici příkaz Inquiry (žádost o identifikaci). Zjistěte, která zařízení a s jakým ID jsou na sběrnici připojena. Během sledování výpisu komunikace se zaměřte na operační kód příkazu Inquiry a jeho parametry (srovnejte s literaturou). Proveďte rozbor dat, která zasílají jednotlivá zařízení jako odpověď na žádost o identifikaci (pomocí tabulky v knize, která bude k dispozici v laboratoři). Z prvých tří slabik  zjistěte parametry zařízení (s přímým/sekvenčním přístupem, rozhranní SCSI 1/SCSI 2 atd.). Dále rozluštěte výrobce (Vendor identification) a typ zařízení (…). Pozorujte, zda nezasílají zařízení iniciátoru také speciální hlášení. Do protokolu uveďte ukázku komunikace (pro jedno zařízení), v datech vyznačte, kde je zakódován výrobce a typ zařízení. U ostatních periférií zapište pouze Vámi dekódované údaje.

3. Výmaz pásky

V módu INITIATOR zašlete páskové jednotce příkaz pro převinutí pásky a pak ji formátujte. Při editace parametrů příkazu FORMAT je srovnejte s literaturou (význam uveďte do protokolu). Komunikaci zapište do protokolu. Zaměřte se na fáze Disconnect a Reselection. Vysvětlete jejich význam.

4. Zápis a čtení pásky

 Na pásku zapište blok dat a přečtěte jej zpět. Do protokolu uveďte, proč a jak jste modifikovali příkaz Write a Read.  Komunikaci opět zapište do protokolu, okomentujte jednotlivé fáze a zasílané zprávy. Všimněte si fází Disconnect a Reselection. Vysvětlete jejich význam.

 

 

Příprava

SCSI je speciální vnější zběrnice pro připojení zařízení s vlastní inteligencí. Například pevného disku, mechanik CD, DVD nebo v našem případě magnetické pásky. Datový tok na sběrnici je paralelní, komunikace probíhá pomocí osmi datových vodičů a jednotlivá zařízení jsou zapojena v sérii. Aby nedocházelo k odrazům signálů na konci vedení, je poslední zařízení ukončeno odporem. K identifikaci se používá jednoznačné číslo ID, je v rozsahu 0 až 7 a nastavuje se nejčastěji přepínači přímo na zařízení. V komunikaci od sebe odlišujeme iniciátora a příjemce. Jednotlivé fáze sběrnice jsou:

Přenos dat je řízen příkazy. Každý příkaz začíná operačním kódem a číslem zařízení.

 

Výsledky měření

Sledování sběrnice:

0001: Arbitration /01(0)
0003: Command /0A(Write/Send) 00 00 53 01 00
0009: Data-Out/43 4F 4F 4C 20 20 20 20 44 41 54 20 00 00 00 00  // MICROP 1588-15M
0019: 00 00 00 00 00 00 EF 83 B7 2A 37 01 59 00 00 00                 // B1033310
0029: Status /00(Good)
002A: Message-In /00(Cmd_Cmplt)
002B: Bus free               

002D: Arbitration /01(0)
002F: Command /0A(Write/Send) 00 00 3F 01 00
0035: Data-Out/F8 FF FF 03 40 00 05 60 00 07 B0 03 09 A0 00 0B  // ARCHIVE VIPER
0045: C0 00 0D E0 00 0F 00 01 11 F0 FF 13 40 01 15 60                  // 15 21247
0055: Status /00(Good)
0056: Message-In /00(Cmd_Cmplt)
0057: Bus free

0059: Arbitration /01(0)
005B: Command /0A(Write/Send) 00 00 47 01 00
0061: Data-Out/F8 FF FF 03 40 00 05 60 00 07 B0 03 09 A0 00 0B  // SEAGATE ST138N
0071: C0 00 0D E0 00 0F 00 01 11 F0 FF 13 40 01 15 60
0081: Status /00(Good)
0082: Message-In /00(Cmd_Cmplt)
0083: Bus free

Identifikované zařízení:

ID Target ID Jméno a typ Přístup Výměnné Standart
0 02h SEGATE ST138N přímý ne SCSI 1
3 08h ARCHIVE VIPER 15 21247 sekvenční ano SCSI 1
4 10h MICROP 1588-15M B1033310 přímý ne SCSI 2

 

Výmaz pásky

0005: Arbitration w.ATN /80(7)
0006: Select w.ATN /88(3,7)                                         
// výběr zařízení
000A: Message-Out/C0(Identify)
000B: Command /01(Rezero/Rewind) 00 00 00 00 00   
// přetočení pásky na začátek
0011: Status /02(Chk Cond)
0012: Message-In /00(Cmd_Cmplt)
0013: Bus free
0015: Arbitration w.ATN /80(7)
0016: Select w.ATN /88(3,7)
001A: Message-Out/C0(Identify)
001B: Command /19( ) 01 00 00 00 00              
// příkaz pro vymazání pásky
0021: Message-In /04(Disconnect)   
                // zařízení se uvolní ze sběrnice
0022: Bus free

0208: Arbitration /08(3)
0209: Reselect /88(3,7)                   
                // zařízení se připojí ke sběrnici
020C: Message-In /80(Identify)
020D: Status /00(Good)
020E: Message-In /00(Cmd_Cmplt)
020F: Bus free                                                   
// uvolnění sběrnice

Zápis a čtení pásky

celý záznam rw.txt

0023: Arbitration /08(3)            // čtení dat ze zařízení
0024: Reselect /88(3,7)
0027: Message-In /80(Identify)
0028: Data-Out/55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
0038: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
0048: Message-In /02(Save_Ptr)
0049: Message-In /04(Disconnect)
004A: Bus free

Příkazy pro zařízení se sekvenčním přístupem:Závěr

    Všechny body zadání jsme na měření v laboratoři splnily. Identifikace zařízení proběhla v pořádku a jejho kontola například srovnáním čísla modelu u disku (1588-15M)odpovídalo fyzickému číslu uvedeném  na daném zařízení.

 

Informační zdroje