SCP - Styk Člověka s Počítačem
(Řízení světelných efektů hudebním signálem)

 

 

        Můj projekt se týká vývoje softwaru pro přímé ovládání světelné techniky pomocí hudby. Během studia jsem vytvořil již dva programy šité na míru světelné technice, kterou vlastním (http://www.cvut.org/vizualizace/, http://projekt.cvut.org/). V rámci diplomové práce bych však chtěl navrhnout konfigurovatelné prostředí pro libovolnou světelnou techniku komunikující protokolem DMX 512. Termín pro odevzdání této diplomové práce je stanoven do 26.května 2006 a k plné funkčnosti tohoto programu zbývá ještě hodně práce. U Softwaru tedy není ještě hotové uživatelské rozhraní, a proto při vývoji nelze použít pro testování některé z obvyklých metod, jako jsou například kognitivní průchod či jiné metody založené na pozorování uživatele při práci. Na návrhu uživatelského prostředí však pracuji již dlouhou dobu a až nedávno se mi podařilo navrhnout prostředí, které by splňovalo mé požadavky na přehlednost a jednoduchost a přitom by nabízelo širokou škálu  možností nastavení světelných scén. Vytvořil jsem tedy tři obdobné GUI k tomuto programu, které mi posloužily k následujícímu: 
1) utvořil jsem si přehled a ujasnil si, jakým způsobem se bude odebírat práce na programu 
2) mohl jsem na zobrazeném GUI lépe vysvětlit princip programu a konzultovat názory na vytvářený projekt
3) mohl jsem zkonzultovat, která ze tří variant je pro uživatele nejpřehlednější

Přikládám tedy popis GUI které přišlo dotázaným osobám jednohlasně jako nejvhodnější (tedy varianta II):

    Obecně se jako lepší varianta jevila ta, kde byly funkce v oddělených oknech, než varianta III, kde bylo vše implementováno pevně do jediného okna. Z důvodu zjednodušení při programování zřejmě zvolím jako výchozí variantu I, která se jen o málo liší od této varianty II. Počítám, že v průběhu programování bude docházet k postupné modifikaci GUI. Všechny varianty GUI včetně již hotových dvou programů jsou k nahlédnutí na následujících odkazech:

Návrh - Varianta I   : software1.gif
Návrh - Varianta II  : software2.gif
Návrh - Varianta III : software3.gif
Již hotové programy: vyvinuty_software.doc

 

    Pro dobrý výsledek budoucího programu jsem se nechal také inspirovat velkým množstvím již hotových aplikací. Dodnes jsem však nenalezl žádnou aplikaci, která by byla založená na přímém ovládání hudbou v reálném čase. Většinou se jedná o aplikace, kde se dá scéna k hudbě vytvořit přímo jen pro konkrétní skladbu, nebo je analýza hudby použita k spouštění předem připravených scén (někdy s detekcí nízkých, středních a vysokých kmitočtů).  Zde je pro příklad uvedeno grafické rozhraní jednoduchých programů Simple 16 DMX, DMXControl, Manolators DMX 512 a Open DMX Theater: Programy.doc

    Další má slabina, která by mohla způsobit uživatelům komplikace při používání mého programu je, že nemám praxi v oboru osvětlovací techniky. Abych předešel vzniku možných komplikací vzniklých touto skutečností, provedl jsem následující kroky:

1) přímé pozorování osvětlovacího technika při práci
2) flexibilní interview, které probíhalo současně s krokem 3
3) vyplňování dotazníků osobami znajícími problematiku

Popis k jednotlivým krokům:

1) Přímé pozorování probíhalo při živém svícení na festivalu Sázava fest, proto se domnívám, že Hawthornský jev byl zde minimální. Toto pozorování jsem prováděl pro vývoj aplikace pro diplomovou práci ještě před tím, než jsem věděl, že budu mít toto téma i v předmětu SCP. Nebudu se jím tedy tady více zabývat.

2) Interview mi umožnilo zodpovědět nejasnosti v problematice osvětlovaní a dozvěděl jsem se i plno zajímavých informací. Jelikož pro interview a vyplnění dotazníku jsem nemohl oslovit jakoukoli osobu, navštívil jsem následující firmy:

Showmarket Praha
Bořivojova 5
Praha 3-Žižkov - Flora
130 00
http://www.showmarket.cz/

Art Lighting Production, s.r.o.
Předváděcí centrum Praha
Hořejší nábřeží 33
150 00 Praha 5
http://www.artlighting.cz

PRODANCE
Osadní 799/26 (Holešovice) 
170 00 Praha 7
http://www.prodance.cz

pro JGS, s.r.o.
Havířovská 476
Praha 9 – Letňany 
199 00
http://www.projgs.cz/

Audiolight service s.r.o.
Dolnoměcholupská 48
109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Tel.: +420 272 706 838
Fax: +420 272 706 837
http://www.audiolight.cz/home.html
 


3) Dotazník a jeho vyplnění osobami za jednotlivé výše uvedené firmy naleznete níže. Rozlišovat profil jednotlivých dotazovaných (jako věk, dosažené vzdělání a pod.) by zde neměl význam, neboť pro dotazník byly vybrány konkrétní osoby a vzorek byl velmi malý. Mé komentáře k jednotlivým dotazníkům jsou uvedeny v posledním bodě dotazníku.

Co jsem očekával od vyplnění dotazníku a od interview bylo:

 

Dotazník

Jednotlivé bloky otázek s odpověďmi a komentáři jsou "rozbalovací".

1) Máte z praxe zkušenost s pulty pro řízení světelné techniky? Jestli ano, v jakém rozsahu (stačí třeba počet obsazených DMX kanálů, popřípadě počet návštěvníků)?

2) Jaký nejlepší světelný pult jste měl možnost v praxi vyzkoušet? (značka, cena, funkce)

3) Co u něho bylo velkou předností?

4) Co Vám obecně připadá jako nedostatek (omezení) či přednost:

A) u pultů pro řízení světelné techniky

B) při řízení světelné techniky pomocí PC (Máte zkušenost s některými programy?)

C) obecně na protokolu DMX 512

Mé komentáře

Poznámky k dotazníku:

"live svícením" je myšleno svícení na živou hudbu, kde osvětlovač musí dynamicky reagovat na její průběh, aniž by měl scénu předem připravenou.
"light designer" je osvětlovací technik (osvětlovač)
Popis nejvíce zmiňovaného pultu Avolites naleznete na stránce http://www.projgs.cz/index.php?cat=m4&sec=product_list&category=35


Dotazník a interview měly pro mne následující přínosy:


Závěr

    Na závěr musím říci, že mě potěšil vstřícný přístup všech dotazovaných firem a u každé jsem se dozvěděl zajímavé informace i mimo rozsah dotazníku. Některé otázky v dotazníku je však třeba promyslet a vzhledem k tomu, že dotazované osoby nebyly připraveny na vyplňování mnou vypracovaného dotazníku, je dost možné, že v odpovědích mohlo dojít k opomenutí některých faktů. Informace získané při této semestrální práci byly pro mne přínosem ke kvalitnější aplikaci vytvářené v rámci diplomové práce, a to je myslím cílem tohoto předmětu.


 (dokumenty v pdf a doc uvedené níže nejsou aktualizovány)
 Celá práce v dokumentu Microsoft Word:  semestralka.doc
 Celá práce v dokumentu Adobe PDF:  semestralka.pdf