Matice zodpovědnosti

Back Home Next


Matice zodpovědnosti

Úvod Conos
Nhan Nušl Hanuš
Křapáček
Neustupa Pačínek
X
X
X


X


X


Datový slovník


XMatice zodpovědnosti
X


Rozpočet (HW, SW, lic., COCOMO)
X

X
Návrh řešení HW, SW, kompon.

X
Harmonogram řešení (prací)
X


Plán testů

X

Analýza Conos
Nhan Nušl Hanuš
Křapáček
Neustupa Pačínek
E-R model


X


Stavový diagramX

Model jednání

X
Diagram datových toků
X

XDynamický model
X


Minispecifikace


X
Ostatní Conos
Nhan Nušl Hanuš
Křapáček
Neustupa Pačínek
Návrh uživatelského rozhraní - GUI

X


Na začátek stránky

 

Vlastnické práva tohoto projektu patří řešitelskému týmu č. 6
V případě problémů nebo otázek týkající se tohoto projektu využijte webového kontaktu Conos Michal.
Poslední aktualizace: května 27, 2003.