Rozpočet

Back Home Up Next


Návrh rozpočtu

Systém pro správu projektů poběží na Internetu, proto se dodávkou klientských stanic samozřejmě nebudemene zabývat. Co se týče serverových stanic, předpokládáme hned od začátku vysoký zájem, proto doporučujeme dodat čtyři servery, mezi které bude uživatel automaticky redirectován.

 

Konfigurace serveru:

CPU Pentium 4 1,5 GHz - 512k cache
MB ASUS-K7
256MB RAM
2 x 80GB IDE HDD, softwarove kopirovany
síťová karta
OS Linux, Red Hat Standard Edition

Celkové náklady na hardware:

Server 40 000,-
4 síťové karty 3com 3 500,-
ip router 2 500,-
CELKEM: 176 500,-

Software u serverových stanic:

Na serveru bude běžet operační systém Red Hat Linux 6.2 (7.1), který je zdarma ke stažení na jejich domovské stránce.

 

Vyvíjený software

Jedná se o heterogenní software psaný jednak zčásti v jazyce C, zčásti v jazyce PHP a malá čast JavaScriptu. Celkový rozsah je odhadnut asi na 20000 řádků zdrojového kódu. Rozpočet dle Boehmova cenového modelu COCOMO (Constructive Cost Model) :
Rozsah = 20
k = 3,0
n = 1,12
m = 0,35

Náročnost projektu je pak:
N = k*R^n = 86člověko-měsíců

Čas:
C = 2,5 * N^m = 10měsíců

 

Počet lidí:
P = N / C = 9lidí

 

 

Závěr

Zaměstnáme 9 lidí na plný úvazek po dobu 10 měsíců. Počítáme-li výplatu 40000,- Kč na člověko-měsíc, pak cena za software je 3 500 000,- Kč za software. Celková cena je tedy 4 300 000,- Kč.

Celkové náklady na software byly odhadnuty na pouhé 4 300 000,- Kč.

Na začátek stránky

 

Vlastnické práva tohoto projektu patří řešitelskému týmu č. 6
V případě problémů nebo otázek týkající se tohoto projektu využijte webového kontaktu Conos Michal.
Poslední aktualizace: května 27, 2003.