Datový slovník

Back Home Up Next


Datový slovník – I. verze

 Použitá notace

 

  =

 skládá se z

 X =Y

  X se skládá z Y

  +

 A

 Z = X + Y

  Z se skládá z X a Y

  ( )

 může chybět

 Z = X + ( Y )

  Z se skládá z X a příp. Z Y

  { }

 opakování

 Z = { X }

  Z se skládá z několika X

  [ ]

 jeden z možných

 Z = [ X | Y ]

  Z se skládá buď z X nebo z Y

  **

 komentář

 *komentář*

 

  @

 klíčová položka

 

 

  |

 oddělovač variant v [ ]

 

 

 

  X = { Y }

  X se skládá z libovolného počtu Y, včetně žádného

  X = 1{ Y }

  X se skládá z nejméně jednoho Y

  X = { Y }1

  X se skládá z žádného nejvýše jednoho Y

  X = 1{ Y }10

  X se skládá z jednoho až deseti Y

 

 

Obecné specifikace typů

písmeno = [malé_písmeno|velké_písmeno]
malé_písmeno = [a|á|..|z|ž]
velké_písmeno = [A|Á|..|Z|Ž]

číslice = [0|..|9]
číslo = 1{číslice}

den = [1|2|..|31]
hodina = [ 0|1|..|23]
minuta = [ 0|1|..|59]
sekunda = [0|1|..|59]
měsíc = [1|..|12]
rok = [1900|..|2100]
datum = den +
. “  měsíc + “. “ + rok
čas = hodina + “:“ + minuta + “:“ + sekunda

ICO = číslo
DIC = číslo

slovo = 1{malé_písmeno}
věta = {slovo}

rodné_číslo = 10{číslice}10
jméno = slovo
příjmení = slovo

město = věta
PSC = 1{číslice}5
adresa = věta + číslo + PSC + město
název = věta
telefon = číslo
email = slovo +
@“ + {slovo.} + slovo


Specifikace typů pro velkosklad

cena = číslo + (.číslo)
vráceno_peněz = číslo + (.číslo)
výsledek = [ vadný | v_pořádku ]
stav = [ vyřízeno | nevyřízeno | vyzvednuto]
datum vyřízení = datum

 plat = číslo + (.číslo)
funkce
= slovo

výrobce = název
sériové_číslo=číslo
záruka = číslo    * v měsících *

počet = číslo
položka_typ = ID_typu + počet
seznam_typ =
{položka_typ}          * seznam typů výrobků a jejich počty *

seznam_výrobků = {výrobek}          * seznam výrobků *

ID_dodavatele = číslo
ID_odběratele = číslo
ID_zaměstnance = číslo
ID_objednávky = číslo
ID_reklamace = číslo
ID_typu = číslo
ID_skladu = číslo

místo = ID_skladu

dodavatel = @ID_dodavatele + ICO + DIC + název + adresa + telefon + email
odběratel = @ID_odběratele + ICO + DIC + název + adresa + telefon + email
zaměstnanec = @ID_zaměstnance + rodné_číslo + jméno + příjmení + adresa + funkce + plat
objednávka = @ID_objednávky + stav + datum + cena + místo + seznam_typ
výdejka = ID_objednávky + datum + seznam_výrobků
reklamace = @ID_reklamace + @ID_dodavatele + @ID_zaměstnance+ datum + stav + (datum vyřízení +
                       + výsledek + vráceno_peněz) + místo + výrobek
typ_výrobku = @ID_typu + název + výrobce + cena + záruka
výrobek = @sériové_číslo + @ID_typu
sklad = @ID_skladu + adresa

 

Na začátek stránky 

 

Vlastnické práva tohoto projektu patří řešitelskému týmu č. 6
V případě problémů nebo otázek týkající se tohoto projektu využijte webového kontaktu Conos Michal.
Poslední aktualizace: června 08, 2003.