Odborný článek

Back Home Up Next


Odborný článek

Distribuovaným skladem rozumíme několik samostatných objektů (budov) rozmístěny na určitém území. Všechny sklady budou připojeny k centrálnímu systému protokoly TCP/IP a budou on-line využívat jeho služeb. Bude použita typická koncepce klient-server. Fyzické připojení bude zálohováno (např. satelitní spojení, modemy, ..). Nebudou existovat žádné lokální kopie centrálního serveru na straně klienta. Aby klient mohl pracovat musí být on-line spojen se serverem, proto je nezbytně nutné zajistit zálohu připojení.

Veškeré použité technologie a samotný projekt bude Open-Source pod licencí typicky GNU GPL - The GNU General Public Licence. Z tohoto důvodu nebudou použity technologie podporující distribuovanou databázi.

Systém bude podporovat následující uživatelské role:

SPRÁVCE:
Správce má nejvyšší oprávnění při práci se systémem. Může upravovat systém. Přísluší mu klasické administrátorské práce jako přidávání a odebírání uživatelů, nastavovaní práv pro přístup do databáze, údržbu databáze. Správce fyzicky objednává zboží u dodavatelů (na příkaz managera, který ovšem se systémem přímo nekomunikuje).

REKLAMÁTOR:
Je člověk starající se o reklamační proceduru. Přijímá reklamace, a vadné výrobny přeposílá dodavateli. Zajišťuje aktuální stav reklamací.

PRODEJCE:
Zajišťuje samotný prodej zboží, tzn. po zaplacení vystavuje platební doklady (faktura, výdejka pro roli skladník). Tuto roli kontaktují jednotliví zákazníci velkoskladu). Má právo označovat zboží v systému za prodané.

ODBĚRATEL:
Jedná se o zákazníka. Má právo od systému požadovat informace u stavu jeho objednávek, může rezervovat nebo nakupovat zboží.

SKLADNÍK:
Osoba, která fyzicky přebírá zboží od role dodavatel nebo předává zboží roli odběratel a to při klasickém nákupu a prodeji, ale i při reklamační proceduře. Má právo označovat zboží v systému za prodané (resp. za převzaté), tzn. odstraňovat zboží z databáze.

DODAVATEL:
Jedná se o roli, která se stará o nákup zboží u dodavatele (typicky výrobce nebo dalšího skladu). Má právo objednávat zboží, kontrolovat stav objednávky (např. stav dodání zboží).


Systém bude udržovat databázi dodavatelů, zboží na skladě s atributy cena, dodavatel, počet kusů a jejich umístění. Dále bude udržovat databázi objednávek zboží, reklamacích, rezervacích. systém bude udržovat všechny statistické informace, aby mohl optimálně navrhovat plánování objednávek u dodavatelů (harmonogram nákupu), přesun zboží mezi jednotlivými sklady.

Na začátek stránky

 

Vlastnické práva tohoto projektu patří řešitelskému týmu č. 6
V případě problémů nebo otázek týkající se tohoto projektu využijte webového kontaktu Conos Michal.
Poslední aktualizace: května 27, 2003.