Plán testů

Back Home Up

 

Plán Testů

Zahájení projektu: 11.3.03
Dokončení projektu: 10.9.04


Úkoly

Pořadí Testovaný Úkol Čas trvání Dokončeno %
1
Plán testů IS Velkosklad
354 dnů 0%
2
Test úvodní studie
20 dnů
0%
3
Kontextový diagram
10 dnů
0%
4
Datový slovník
4 dnů
0%
5
Konfigurace
6 dnů
0%
6
Test analýzy požadavků
16 dnů
0%
7
Datový model
9 dnů
0%
8
ER-model
2 dny
0%
9
Spec. Integritní omezení
3 dny
0%
10
Datový slovník
4 dny
0%
11
Funkční model
18 dnů
0%
12
Model jednání
6 dnů
0%
13
Hierarchická sada DFD
6 dnů
0%
14
Minispecifikace
6 dnů 0%
15
Dynamický model
17 dnů
0%
16
Seznam událostí
6 dnů
0%
17
Scénáře životních cyklů
5 dnů
0%
18
Stavové diagramy
6 dnů
0%
19
Test návrhu
28 dnů
0%
20
Reprezentace dat
17 dnů
0%
21
Definice modulů
11 dnů
0%
22
Implementační fáze
176 dnů
0%
23
Strukturální testování
176 dnů
0%
24
Testování podle řídící struktury
176 dnů
0%
25
Testování datového toku
96 dnů
0%
26
Funkcionální testování
186 dnů
0%
27
Metoda analýzy okrajových hodnot
79 dnů
0%
28
Srovnávací testování
54 dnů
0%
29
Testování GUI
58 dnů
0%
30
Testování dokumentace
182 dnů
0%


Nejvíce testovacího času bude věnováno implementační fázi. Požadavky na hw a sw, budou kontrolovány průběžně s vývojem, kdy budou známy již konkrétnější nároky vyvíjené aplikace.


Testování

Nejdůležitější částí systému je databáze obsahující data. Proto je třeba při provádění testů dbát zejména na korektnost dat v databázi a na způsob jejich zpracování, či aktualizace. Následně je potřeba zkontrolovat uživatelské rozhraní, přes které se bude přistupovat do systému. Nesmí se zde objevit možnost dostat se do systému bez přihlášení, nebo přihlášení s jinými právy. Menší úsilí bude pak vynaložené na testování GUI. K tomu lze přihlédnout vzhledem k vyspělosti současných technologií a k tomu, že čas věnovaný tvorbě uživatelského rozhraní by měl být menší.


Test databáze

Je třeba otestovat, zda model databáze v programu odpovídá skutečnému stavu databáze. To znamená, zda se v programu nepředpokládají jiné položky, nebo tabulky než jaké odpovídají návrhu projektu. Testy budou probíhat simulováním možných situací (scénářů událostí), které mohou nastat. Komponenty se musí v daném okamžiku nacházet v přesně definovaných pozicích které záleží na historii práce v systému. Každý aktér systému by měl mít také dostupnou jen tu množinu akcí, která pro něj byla definována. Po zpracování dotazů musí systém vrátit správná data. Zároveň je nutné otestovat chování databáze při aktualizaci a chování při velkém vytížení.


Reakce na chyby

Protože je pravděpodobné, že všechny chyby systému nebudou odstraněny do odevzdání, je nutné vytvořit schéma oznamování a reakce na chyby. Zákazník bude všechny anomálie v chování programu zaznamenávat a zasílat výrobci. Každá chyba bude označena podle své naléhavosti jednou ze tří skupin (kritická chyba, naléhavá chyba, chyba). Oprava oznámené chyby proběhne v dohodnuté časové lhůtě podle její závažnosti.


Na začátek stránky

 

Vlastnické práva tohoto projektu patří řešitelskému týmu č. 6
V případě problémů nebo otázek týkající se tohoto projektu využijte webového kontaktu Conos Michal.
Poslední aktualizace: května 27, 2003.