Diagram datových toků

Back Home Up Next

 

Data Flow Diagram

   

Popis DFD

Notace:

Označení

Název funkce poskytované systémem

Operation

Název

Description

Textový popis

Reads

Jaká data čte

Changes

Jaká data mění nebo vytváří

Sends

Jaké reakce vyvolává (jaké zprávy posílá)

Assumes

Co předpokládá

Results

Co zajišťuje (zaručuje)

 

Popis jednotlivých akcí (procesů) :

A1:

Operation: ověření objednávky

Description: ověří platnost přijaté objednávky

Reads: objednávka¸ odběratel, zaměstnanec, typ_výrobku

Changes: objednávka

Sends: zpráva o stavu a akceptaci objednávky

Assumes: dostupnost databáze

Results: Ověření platnosti objednávky (ověření existence odběratele v databázi

odběratelů, ověření jednotlivých položek v objednávce, jestli existují v dodávaném druhu zboží) a její uložení do databáze (včetně připojení údajů o zaměstnanci, který ji přijal)

 

A2:

Operation: zpracování objednávky

Description: ověří, zda lze objednávku připravit k odběru

Reads: objednávka, výrobek, typ_výrobku

Changes: objednávka, výrobek, typ_výrobku

Sends: zpracovaná objednávka, oznámení nedostatku zboží ve skladě správci

Assumes: dostupnost databáze

Results: Ověření existence volných výrobků v daném skladu a jejich případná rezervace. Pokud jsou všechny objednané výrobky k dispozici, je objednávka připravena k prodeji.

 

A3:

Operation: vyskladnění

Description: skladník vyskladní zboží

Reads: pokyn k vyskladnění, zaměstnanec

Changes: výdejka, místo

Sends: příkaz k vyskladnění zboží skladníkovi

Assumes: dostupnost databáze

Results: Na základě pokynu k vyskladnění vytvoří seznam jednotlivých výrobků ve skladu a zašle požadavek skladníkovi. Vytvoří výdejku, uvolní místo ve skladu.

 

A4:

Operation: informuj odběratele

Description: informuje odběratele o připravené objednávce

Reads:

Changes:

Sends: informace o připravené objednávce

Assumes:

Results: Odběrateli je sděleno(mailem…), že objednávka může být předána.

 

A5:

Operation: vytvoř fakturu

Description: vytvoří fakturu

Reads: pokyn k vytvoření faktury, zaměstnanec

Changes: faktura

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Je vytvořena faktura a uložena do databáze.

 

B1:

Operation: výběr dodavatele

Description: výběr vhodného dodavatele a vytvoření objednávky

Reads: dodavatel, typ výrobku, požadavek na dodávku, potvrzení dodávky

Changes: objednávka u dodavatele

Sends: informace o připravené objednávce správci ke schválení (dodavatel), objednání dodávky

Assumes: dostupnost databáze

Results: Vybere vhodného dodavatele na dodávku zboží do skladu. Pokud daného dodavatele vedoucí potvrdí je vystavena objednávka na dodávku zboží, jinak je zaslán vedoucímu další možný dodavatel.

 

C1:

Operation: příjem reklamace

Description: příjem reklamace od odběratele

Reads: objednávka, odběratel, zaměstnanec, reklamace

Changes: reklamace

Sends: pokyn k reklamaci reklamátorovi

Assumes: dostupnost databáze

Results: Od odběratele je přijata reklamace, je ověřena existence objednávky s daným výrobkem a odběratele. Poté je vytvořena položka v tabulce reklamace (s údajem o přijímajícím zaměstnanci).

 

C2:

Operation: informuj odběratele o reklamaci

Description: informuje odběratele výsledku reklamace

Reads: info odběrateli

Changes:

Sends: info odběrateli

Assumes:

Results: Odběratel je informován o výsledku reklamace, v případě uznání reklamace je informován o výrobku připraveném k vyzvednutí.

 

C3:

Operation: zkoumání reklamace

Description: rozhodne o oprávněnosti reklamace

Reads: pokyn ke zkoumání reklamace, reklamace

Changes: reklamace

Sends: výsledek reklamace

Assumes: dostupnost databáze

Results: Je rozhodnuto o oprávněnosti reklamace.

 

C4:

Operation: výdej náhrady

Description: požadavek na výdej náhradního výrobku

Reads: pokyn k vydání náhrady, zaměstnanec

Changes: reklamace, výdejka

Sends: příkaz k vyskladnění skladníkovi

Assumes: dostupnost databáze

Results: Je vytvořena výdejka (pokud bylo rozhodnuto o oprávněnosti reklamace) a skladníkovi je zaslán požadavek na výdej výrobku.

 

D1:

Operation: příjem zboží

Description: zpracování přivezené dodávky

Reads: dodávka zboží, objednávka u dodavatele, volné místo, zaměstnanec

Changes: příjemka, výrobek, typ výrobku

Sends: příkaz k uskladnění skladníkovi, pokyn k nalezení místa

Assumes: dostupnost databáze

Results: Z objednávky u dodavatele a dodávky zboží zjistí výrobky k uskladnění. Vytvoří seznam výrobků, zjistí volné místo ve skladu a zašle požadavek na příjem zboží skladníkovi. Vytvoří příjemku, zaznamená informace do tabulek výrobek a typ výrobku.

 

D2:

Operation: najdi volné místo

Description: nalezne volné místo ve skladu

Reads: pokyn k nalezení místa, místo

Changes: místo

Sends: volné místo procesu příjem zboží

Assumes: dostupnost databáze

Results: Nalezne vhodné místo v daném skladu.

 

E1:

Operation: aktualizuj data o zaměstnanci

Description: aktualizuje data o zaměstnanci

Reads: zaměstnanec

Changes: zaměstnanec

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Změna údajů o zaměstnanci.

 

E2:

Operation: zjisti údaje o zaměstnanci

Description: zjistí údaje o zaměstnanci

Reads

Changes: zaměstnanec

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Zjistí údaje o zaměstnanci a uloží je do databáze.

 

E3:

Operation: aktualizuj data o dodavateli

Description: aktualizuje data o dodavateli

Reads: dodavatel

Changes: dodavatel

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Změna údajů o dodavateli.

 

E4:

Operation: zjisti údaje o dodavateli

Description: zjistí údaje o dodavateli

Reads:

Changes: dodavatel

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Zjistí údaje o dodavateli a uloží je do databáze.

 

E5:

Operation: aktualizuj data o odběrateli

Description: aktualizuje data o odběrateli

Reads: odběratel

Changes: odběratel

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Změna údajů o odběrateli.

 

E6:

Operation: aktualizuj data o typu výrobku

Description: aktualizuje data o typu výrobku

Reads: typ_výrobku

Changes: typ_výrobku

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Změna údajů o typu výrobku.

 

E7:

Operation: zjisti údaje o odběrateli

Description: zjistí údaje o odběrateli

Reads

Changes: odběratel

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Zjistí údaje o odběrateli a uloží je do databáze.

 

E8:

Operation: zjisti údaje o typu výrobku

Description: zjistí údaje o typu výrobku

Reads

Changes: typ_výrobku

Sends:

Assumes: dostupnost databáze

Results: Zjistí údaje o typu výrobku a uloží je do databáze.

Na začátek stránky

 

Vlastnické práva tohoto projektu patří řešitelskému týmu č. 6
V případě problémů nebo otázek týkající se tohoto projektu využijte webového kontaktu Conos Michal.
Poslední aktualizace: května 27, 2003.