E-R model

Home Up Next

 

E-R model

DDL script sql.sql

E-R model - click to enlarge


E-R model - použitá notace

 

-        Entity1 a Entity2 jsou datové entity, Relation1 je vztahová entita

-        Entity1 a Entity2 jsou ve vztahu Relation1, Entity1 je ve vztahu Role1 k Entity2, Entity2 je ve vztahu Role2 k Entity1

-        Entity1 se musí účastnit vztahu (parcialita), může se účastnit vztahu vícekrát (kardinalita), tedy 1:N znamená parcialita:kardinalita

-        Entity2 se nemusí účastnit vztahu (parcialita), nemůže se účastnit vztahu vícekrát (kardinalita), jde tedy o vztah 0:1

-        atributy Atribute1 u obou datových entit jsou unikátní, klíčové a povinné

-        atribut Atribute2 je povinný

-        atribut Atribute3 je nepovinný

 

-        Entity5 a Entity4 jsou v ISA (generalizace/specializace) vztahu k Entity3

-        Atribute1 je povinný, unikátní a klíčový atribut Entity3

-        Atribute2 je povinný atribut Entity5

-        Atribute3 je povinný atribut Entity4

-        entita Entity6 je identifikačně závislá(kompozice) na entitě Entity7 (klíčová položka entity Entity6 obsahuje navíc klíčové položky entity Entity7)

Datový slovník – II. verze

  Použitá notace

  =

 skládá se z

 X =Y

  X se skládá z Y

  +

 A

 Z = X + Y

  Z se skládá z X a Y

  ( )

 může chybět

 Z = X + ( Y )

  Z se skládá z X a příp. Z Y

  { }

 opakování

 Z = { X }

  Z se skládá z několika X

  [ ]

 jeden z možných

 Z = [ X | Y ]

  Z se skládá buď z X nebo z Y

  **

 komentář

 *komentář*

 

  @

 klíčová položka

 

 

  |

 oddělovač variant v [ ]

 

 

 

  X = { Y }

  X se skládá z libovolného počtu Y, včetně žádného

  X = 1{ Y }

  X se skládá z nejméně jednoho Y

  X = { Y }1

  X se skládá z žádného nejvýše jednoho Y

  X = 1{ Y }10

  X se skládá z jednoho až deseti Y

 
Obecné specifikace typů

  písmeno = [malé_písmeno|velké_písmeno]
malé_písmeno = [a|á|..|z|ž]
velké_písmeno = [A|Á|..|Z|Ž]

číslice = [0|..|9]

číslo = 1{číslice}

den = [1|2|..|31]
hodina = [ 0|1|..|23]
minuta = [ 0|1|..|59]
sekunda = [0|1|..|59]
měsíc = [1|..|12]
rok = [1900|..|2100]
datum = den + “. “ + měsíc + “. “ + rok

čas = hodina + “:“ + minuta + “:“ + sekunda

ICO = číslo
DIC = číslo

DPH =[22|5]   * v procentech *
 

slovo = 1{malé_písmeno}
zslovo = 1{velké_písmeno}1 + {malé_písmeno}     * slovo začínající velkým písmenem *
věta = 1{zslovo}1 + {slovo}

rodné_číslo = 10{číslice}10
jméno = zslovo
příjmení = zslovo

město = věta
PSC = 1{číslice}5

adresa = věta + číslo + PSC + město
název = věta
telefon = číslo
email = slovo +
@“ + {slovo.} + slovo
 

Specifikace typů pro velkosklad

login = 5{písmeno | číslo | spec}30
heslo = 5{písmeno | číslo | spec}30
přístupová_práva=číslo

plat = číslo + (.“ + číslo)

funkce = slovo

cena = číslo + (“.“ + číslo)
vráceno_peněz = číslo + (“.“ + číslo)
 

výrobce = název
sériové_číslo=číslo
kategorie = věta
záruka = číslo    * v měsících *
počet_volných_kusů = číslo
 

stav = [ vyřízeno | nevyřízeno | vyzvednuto]
výsledek = [ vadný | v_pořádku ]
 

datum vyřízení = datum
splatnost = datum
 

ID_firmy = číslo
ID_zaměstnance = číslo
ID_objednávky = číslo
ID_reklamace = číslo
ID_typu = číslo
ID_skladu = číslo
 

patro = číslo
místnost = číslo
regál = číslo
police = číslo
pozice = číslo
místo = ID_skladu
 

počet = číslo
položka_typ = ID_typu + počet
seznam_typ =
{položka_typ}         * seznam typů výrobků a jejich počty *
 

seznam_výrobků = {výrobek}          * seznam výrobků, výrobek je definován níže *
rezervováno = seznam_výrobků

firma = @ID_firmy + ICO + DIC + název + adresa + telefon + e-mail + jméno + příjmení
dodavatel = firma
odběratel = firma
zaměstnanec = @ID_zaměstnance + rodné_číslo + jméno + příjmení + adresa + funkce + login + heslo +
                       + přístupová_práva + plat + ID_skladu
objednávka = @ID_objednávky + stav + datum + cena + místo + ID_zaměstnance + seznam_typ
                    + ID_firmy
u_dodavatele = objednávka
od_odběratele = objednávka + (rezervováno)
reklamace = @ID_reklamace + @ID_dodavatele + @ID_zaměstnance+ datum + stav + (datum vyřízení +
                  + výsledek + vráceno_peněz) + místo + výrobek + (výrobek)
typ_výrobku = @ID_typu + název + výrobce + cena + DPH + (kategorie) + záruka + počet_volných_kusů
výrobek = @sériové_číslo + @ID_typu + (místo)
výdejka = @ID_objednávky + datum + ID_zaměstnance + seznam_výrobků
příjemka = @ID_objednávky + datum + ID_zaměstnance + seznam_výrobků
faktura = @ID_objednávky + datum + splatnost + ICO + DIC + ID_zaměstnance
místo = @ID_skladu + @patro + @místnost + @regál + @police +@pozice
sklad = @ID_skladu + adresa

Na začátek stránky

 

Vlastnické práva tohoto projektu patří řešitelskému týmu č. 6
V případě problémů nebo otázek týkající se tohoto projektu využijte webového kontaktu Conos Michal.
Poslední aktualizace: května 27, 2003.