Měření kabelů

 

 

 

Schéma zapojení

 

G – generátor
Z – zesilovač
K – klopný obvod
O – osciloskop

 

Zapojení klopného obvodu

 

 

 

 

 

 

Délky vedení:

drat                  prumer 20 cm * 46 zavitu * 3,14 = 2888 cm = 28,9 m     
bily koax          prumer 22 cm * 14 zavitu * 3,14 =  970 cm =  9,7 m
spinavy koax    prumer 20 cm * 57 zavitu * 3,14 = 3579 cm = 35,8 m
zeleny koax      prumer 21 cm * 25 zavitu * 3,14 = 1648 cm = 16,5 m

Použité součástky:

R1 = 120 Ohmů
R2 = 133 Ohmů
Budič: 74HCT04

Naměřené hodnoty:

Bílý kabel: 116 Ohmů
Rozsahy:  1 V/d
              1 uS/d
 

Špinavý dlouhy šedivý koax:

Rozsahy:     1 V/d
               0,2 uS/d

 40 Ohmů

75 Ohmů

 

40 Ohmů
 

 

Zelený koax

8 Ohmů

Rozsahy:  0,5 V/d
               0,5 uS/d

 

Šířka pulzu :  5 uS / m

 Zg = sqrt( L / C )  ->  20 – 150 Ohmů