Kodér posloupnosti

Přikryl Marek, Jaroslav Nušl

 

1. Zadání

1.1 Kodér posloupnosti

Navrhněte a realizujte obvod, který dělí vstupní posloupnost čtyřmi polynomy, které se střídají po jednom taktu. Polynomy nechť jsou 8. stupně a primitivní, například s následujícími koeficienty u jednotlivých řádů:
 
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
 

1.2 Zapojení realizujte jedním nebo více obvody SPLD. Pokud je to možné, zadejte obvod rovnicemi pro jednotlivé výstupy, abyste se seznámili s vnitřní strukturou obvodů. Některé automaty však vycházejí příliš složité. Pro obvody 18CV8 můžete užít návrhového systému WinPlace, pro obvody 22V10, 20V8 a 16V8 staršího systému OPAL. Máte-li k dispozici jiný vhodný systém (např. starší verze ORCAD), můžete jej rovněž použít.

1.3 Navrhněte test obvodu.

1.4 Proveďte naprogramování a test obvodu v programátoru-testeru ALL, obvod můžete vyzkoušet v reálném zapojení.

1.5 Krátká zpráva o řešení musí obsahovat vstupní soubory a soubor JEDEC s daty pro programování a test.

2. Řešení

Pro projekt stačilo realizovat pouze dělení jedním polynomem Při realizaci byly použity slajdy z předmětu 36NLP. 

Q0.D = Q7
Q1.D = Q0
Q2.D = Q1
Q3.D = Q2 xor Q7
Q4.D = Q3
Q5.D = Q4 xor Q7
Q6.D = Q5 xor Q7
Q7.D = Q6

Obvod byl realizován pomocí PEEL18CV8. V obvodu 18CV8 máme k dispozici 8 výstupních pinů, každá makrobuňka má maximálně 1 D-klopný obvod.

Programová realizace:  vstupní soubor

Význam pinů vyvedených z pouzdra ukazuje následující obrázek. Celá úloha byla zpracována v systému WinPLACE, kde jsme popsali i logiku kombinačních obvodů před klopným obvodem, tak jsme projekt i odsimulovali. Zvolili jsme podle zadání 18CV8 s pouzdrem DIP.

3. Výsledek simulace

Na průběhu simulace je zřetelný správný chod obvodu.

4. ZÁVĚR

Podařilo se nám navrhnout kodér posloupnosti podle zadání s využitím systému WinPLACE.
Realizace zapojení obvodu nebyla potřeba, neboť na simulaci byl dostatečně viditelný správný
průběh a samotná realizace by nebyla názornější.

5. Soubory ke stažení

vstupní soubor
JEDEC
všechny soubory (zip)